Vrijblijvende offerte aanvragen
Vergelijk installateurs en verschillende merken trapliften

BROCHURE AANVRAGEN

Traplift voor smalle trappen

Elke trap is anders, sommige zijn recht, andere met een bocht. Waar ook veel variatie in is, is de breedte van de trap. Een traplift op een smalle trap is zeker mogelijk maar dit brengt wel gevolgen met zich mee. Een traplift is namelijk vaak in de vorm van een soort stoeltje wat aan de kant van de muur naar boven en beneden kan bewegen. Vaak is er dan nog ruimte over voor de medebewoners, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de trap. Als u een smalle trap heeft is dit lastiger omdat de traplift er dan voor kan zorgen dat de rest van de trap als het ware geblokkeerd wordt. De traplift neemt dan namelijk veel ruimte in waardoor er weinig ruimte over is voor de traptreden. Gelukkig zijn hier wel aanpassingen voor bedacht.

Kleine trap

Vaak staat bij een traplift de stoel onderaan de trap klaar, dit is de rustplaats. Zo kunt u makkelijk op- en afstappen. Echter, wanneer de trap heel smal is kan het zijn dat de stoel hier zodanig en de weg staat dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de trap. Een oplossing hiervoor is om de rustplaats van de stoel meer naar de zijkant te plaatsen. Door een extra bocht onderaan de trap te maken laat de stoel meer ruimte over. Hierdoor blijft de trap vrij voor medebewoners als er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de traplift.

Smal railsysteem

Ook het railsysteem kan zo worden aangepast dat er extra ruimte over is op de trap. Het railsysteem zorgt er voor dat de traplift van boven naar beneden kan bewegen. Deze moet vaak op maat worden gemaakt. Bij een smalle trap is het zaak om er voor te zorgen dat het railsysteem dicht langs de buur wordt bevestigd. Zo blijft er een deel van de trap vrij voor regulier gebruik. Een andere mogelijkheid is om een extra dunne rails te bevestigen. Ook dit zorgt voor meer ruimte op de trap. Om precies te weten hoeveel ruimte er bespaard kan worden bij uw smalle trap kunt u uw adviseur vragen om een berekening om maat te maken.

Smalle trappen met bochten

Bij een smalle trap met bochten moeten er met verschillende aspecten rekening gehouden worden. Zo wordt er gekeken naar of de traplift in de binnen- of buitenbocht wordt geplaatst. Vaak wordt er voor de buitenbocht gekozen als de binnenbocht te stijl is. De binnenbocht heeft uiteraard minder materiaal nodig maar hier kan niet altijd voor worden gekozen. Als de lift aan de buitenkant van de trap geplaatst wordt is, zeker bij een smalle trap, een nadeel dat er meer trapruimte verloren gaat. Hierdoor is het bij smalle trappen vaak fijner om de traplift in de binnenbocht te plaatsen. Dit kan uiteraard alleen als dit ook veilig genoeg is.

Tip: kijk naar mogelijkheden voor subsidie of WMO
Soms kunt u gebruik maken van een subsidieregeling, een aantrekkelijke financieringsregeling of kunt u zelfs een traplift in bruikleen krijgen via de WMO. In het laatste geval is wel een WMO-indicatie nodig, en betaalt u een vaste eigen bijdrage. U kunt bij het WMO-loket van uw gemeente naar meer informatie vragen.